Biznes

Stosowanie środków uprawy roślin w uprawach

W przypadku kiedy chcemy pozbyć się chwastów musimy zwrócić uwagę na ich działanie.

Często spotykamy selektywne środki ochrony roślin, jednak można wykorzystać także środki, które działają na wszystkie rośliny, są to tak zwane całkowite herbicydy, które niszczą wszystko, co zielone. Służą do usuwania silnie zarośniętych trawników, ale także do czyszczenia chodników, nasypów, wałów przeciwpowodziowych i innych powierzchni. Jest również używany przed założeniem łąk do niszczenia odpornych chwastów, takich jak ryjkowiec, szczaw. Stosuje się je zwykle jako natrysk powierzchniowy, ale można również wybrać aplikator do zastosowania ukierunkowanego. Coraz popularniejsze stają się herbicydy, które są stosowane na chwasty w postaci żelu lub stężonego roztworu. Zaletą jest precyzyjna i ukierunkowana aplikacja, która doskonale sprawdza się w ogrodach. Po zabiegu substancją aktywną tkanki dostają się do całej rośliny, która w ciągu kilku dni obumiera.

Stosowanie środków uprawy roślin w uprawach

Nie likwiduje się całej roślinności, a jedynie wybrane chwasty. Działanie herbicydów selektywnych opiera się na odmiennej budowie roślin jednoliściennych i dwuliściennych.

Dlatego najczęściej są przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych na trawniku. Istnieją również herbicydy, które zabijają chwasty dwuliścienne w warzywach lub uprawach nasiennych, które powszechnie stosuje się w rolnictwie. Jeśli używasz herbicydów w ogrodzie i samodzielnie je rozcieńczasz, wybierz jeden opryskiwacz zaprojektowany specjalnie dla nich, a drugi do innych oprysków, przykładowo fungicydów lub insektycydów. Po niedokładnym wypłukaniu pojemnika, pozostałości substancji aktywnej mogą uszkodzić rośliny przy kolejnych opryskach. Oczywiście opryski można stosować także na roślinach uprawnych aby uzyskać określony efekt, przykładowo można zastosować regulator wzrostu przenżyto ozime. Dzięki niemu będziemy mogli liczyć na zwiększyć nasze plony, regulacja wzrostu w przypadku zbóż może przynieść bardzo pozytywne efekty.