Biznes

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące oprogramowania AI

Firmy informatyczne poszukują nowoczesnych rozwiązań w sferze sztucznej inteligencji, projektują oprogramowanie, które może uczyć się, podejmować decyzje, analizować złożone problemy.

Obecnie tego rodzaju rozwiązania znajdziemy na stronach internetowych, chat boty, które odpowiadają użytkownikom, często są projektowane tak, aby uczyć się, odpowiadać na pytania użytkowników. Podobnie w przemyśle stosuje się inteligentne systemy, które uczą się, mogą optymalizować produkcję, przewidywać potencjalne problemy i awarię.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące oprogramowania AI

Oprogramowanie AI a prawo Unii Europejskiej

Systemy informatyczne mogą także zbierać, jak również analizować dane, przykładowo może być to parsowanie stron internetowych, gdzie można znaleźć dane kontaktowe, adresy e-mail, numery telefonów. W przypadku kiedy sztuczna inteligencja zbierałaby dane osobowe, należy zwracać uwagę na prawo europejskie, przepisy RODO. Mówią one o ochronie danych osobowych, firmy które operują danymi swoich klientów powinny robić to tylko w celach określonych w regulaminie, należy poinformować użytkownika o fakcie przechowywanie danych, możliwości ich usunięcia oraz celu przechowywania informacji. Systemy komputerowe oparte o sztuczną inteligencję, wykorzystywane przykładowo w marketingu, mogłyby często naruszać prawo, wykonywać działania uznane za spam, lub też przetwarzać dane osobowe niezgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej.

21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska wydała projekt rozporządzenia, które dotyczy sztucznej inteligencji. Jest to dokument, który ma na celu uregulowanie wielu kwestii związanych z oprogramowaniem, które wykorzystują systemy sztucznej inteligencji. Projekt rozporządzenia przewiduje także uniemożliwienie państwom członkowskich ustalenia własnych wymagań czy też ograniczeń dotyczących produktów oraz usług, które ograniczałyby inwestycje, nowoczesne rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji. Jednak jest to jedynie projekt rozporządzenia, w tym momencie nie ma ustaw dotyczących sztucznej inteligencji, opracowane są jedynie strategie czy też luźne wytyczne.

„Obecnie w Polsce i w UE nie mamy powszechnie obowiązujących reguł (ustaw, rozporządzeń czy dyrektyw UE), które jednoznacznie przesądzałyby, co wolno, a czego nie wolno przy tworzeniu i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji.” – Maciej Kubiak.

Szybki rozwój oprogramowania, technologii sztucznej inteligencji sprawi, że w przyszłości Unia Europejska wprowadzi odpowiednie regulacje, ustawy, które określają dokładnie zasady wykorzystania sztucznej inteligencji na terenie całej Unii Europejskiej.